Vi på Strömdahls Juveler väljer våra diamanter utifrån det universella system som Gemmological Institute of America (GIA) har utvecklat för att

certifiera diamanter. Vi använder endast de mest sällsynta diamanterna valda utifrån kriterierna kända som 4C:s som på engelska står för

carat, cut, clarity and colour (carat, slipning, klarhet och färg).

Våra diamanter är alltid certifierade enligt Kimberlyprocessen. Detta certifikat visar att de är konfliktfria, alltså inte så kallade blodsdiamanter.

Certifikatet uppkom på grund av uppmärksammandet av att rebellgrupper finansierade sina krig med diamanthandel. Det var den internationella

diamantindustrin tillsammans med ett antal regeringar och civila organisationer som utformade detta certifikat. Kimperlyprocessens

certifieringssystem (KPCS) stöds av FN. Det är en sammanslutning av 81 olika länder som bildar 54 medlemmar vilka tillsammans kontrollerar

och upprätthåller att förordningarna i certifikatet följs.

CARAT

Diamantens vikt mäts i carat, vilket är en universellt mått som motsvarar 0,20 gram.  Desto högre carat en sten har ju mer sällsynt är den och i

och med det ökar värdet. Strömdahls Juveler erbjuder ett stort utbud av olika sten storlekar och slipningar.

KLARHET

Diamantens klarhet bestäms av antal, storlek och beroende på var inneslutningen sitter. En inneslutning är som naturens fingeravtryck från att

diamanten skapades och gör att varje diamant är unik. Klarhetsskalan som man bedömer en diamant ifrån går från;

Flawless (FL) = Inga synliga inneslutningar  till  Included (I3) = inneslutningar som är synliga för ögat.

Alla diamanter som vals ut av Strömdahls Juveler är fria från inneslutningar som skulle kunna påverka diamantens briljans eller utseende på något vis,

vi använder oss därför bara av diamanter som går från FL till SI2.

FÄRG

De mest sällsynta diamanterna är de som är mest färglösa (vita), vilken är väsentligt mindre förekommande än gula och bruna. Det finns även rosa, blå,

gröna, svarta och röda diamanter. Den skala som man mäter diamantens färg utifrån går från;

D = Colorless  till  Z = Light Yellow

Strömdahls Juveler använder endast utvalda diamanter från den översta färg kategorin det vill säga F-G.

SLIPNING

diamantens slipning bestämmer dess form och proportioner, vi på Strömdahls Juveler anser att detta är en av de viktigaste egenskaperna hos en

diamant för att få ut den maximala briljansen och väljer därför enbart ut diamanter vars slipning är Excellent eller Very good. Vi har ett stort utbud av

olika slipningar så som Asscher, Princess, Oval och Briljant.